Wat is CompostXtract?

Wat is CompostXtract?

Wat is CompostXtract?

De laatste jaren is er een toenemend gebruik van en interesse in compost-extracten, ook wel compostthee genoemd. Voor een belangrijk deel is dat te danken aan het stimulerende en innovatieve werk van een aantal wetenschappers en praktijkmensen in de biologische sector in met name de VS. Andere belangrijke factoren zijn de problemen die de traditionele telers tegenkomen wanneer hun gronden uitgeput raken. 

Heel belangrijk zijn ook de beperkingen aangegeven door het overheidsbeleid m.b.t. het gebruik van bestrijdingsmiddelen en een toenemende plaag- en ziektedruk. De wetenschappelijke onderbouwing en inzichten in de werking van deze extracten heeft het gebruik uit de geitewollensokken sfeer gehaald.De meest eenvoudige definitie van compost-thee is: een van compost getrokken waterig extract dat oplosbare voedingsstoffen en een verscheidenheid aan microleven bevat. Compost-thee moet onderscheiden worden van mest-thee, lekwater uit de vuilverwerking en industriële compostering en extracten van planten en/of dierlijke, al dan niet gedroogde stoffen.De oplosbare voedingsstoffen in compost-thee, mest-thee, compost-extract en lekwater kunnen gebruikt worden om plantengroei te stimuleren.

Mest-thee daarentegen kan zoveel stikstof bevatten, dat de plantengroei erdoor gehinderd wordt, de planten ‘verbranden’.
Maar alleen compost-thee bevat een grote verzameling bodemleven die uit de compost zijn geëxtraheerd, onder voortdurend aerobe omstandigheden. Deze organismen kunnen de plantengroei stimuleren. Het is hierbij wel nodig dat het gewas de verhoudingen tussen de groepen bodemleven krijgt aangeboden die het nodig heeft.Het belangrijkste ingrediënt in compost-thee is natuurlijk compost. Er kunnen echter ook planten-extracten aan de thee worden toegevoegd. Produkten als melasse en andere suikers, eiwitten, koolhydraten, zeewier, steenstof, humus- en fulvo-zuren, stikstofbronnen etc. kunnen als voedsel voor het gewas of het compostleven in de thee dienen. Er worden steeds nieuwe recepten ontwikkeld met als doel de gewasgroei te simuleren en de natuurlijke bescherming tegen ziekten te ondersteunen.Historie Sinds mensenheugenis heeft de mens er alles aan gedaan om voldoende voedsel te verbouwen en de produktie in stand te houden en te beschermen tegen ziektes en plagen. Hiervoor werden allerlei extracten en elixers gebruikt. Het gebruik van compost-extracten is iets wat reeds van voor onze jaartelling stamt. Romeinse geschiedschrijvers noteerden in hun landbouw teeltbeschrijvingen al recepten voor de bereiding van compost-extracten. Ontwikkelingen en vernieuwingen De specifieke werking van compost-extracten hebben landbouwers altijd al geïnspireerd en geboeid. Door verfijnde analysemethodes is de ontwikkeling van nieuwe extractie-methoden en –technieken de laatste jaren in een versnelling gekomen. Voorheen werden statische systemen gebruikt. Recent zijn die vervangen door vloeistofpompen, vortex nozzles en de laatste ontwikkeling is een nieuwe generatie apparaten die met micro-beluchting werken.

Wat is een compost-xtract niet?

Compost extract is geen bestrijdingsmiddel. De heilzame stoffen en het microleven uit compost dienen ter ondersteuning van het in de bodem en op de plant aanwezige biotoop. Dit is niet de wijze waarop een bestrijdingsmiddel werkt. Een bestrijdingsmiddel doodt. Compost-extracten worden niet ingezet om dat te doen. Compostextract is probiotisch en niet antibiotisch. Geen product. Compost extract is een waterig transportmiddel voor microleven bestaande uit betreffende plantjes en diertjes. Een waterige “bloempot”, die het als een tijdelijke overlevingsunit mogelijk maakt om plantjes en diertjes van een specifieke leefomgeving (de compost) over te brengen naar een ander biotoop.Een zelfde systeem is de wind en de regen, ook hierin worden plantjes en diertjes (micro-organismen) overgebracht van de ene leefomgeving naar de andere. Geen wondermiddeltje. Door de soms schijnbaar wonderlijke wijze waarop het compostextract de ziekten en plagen helpt onderdrukken wordt soms verondersteld dat allerlei problemen met compost-extracten zijn op te lossen. Door milieuverontreiniging, chemische bestrijdingsmiddelen etc. is de kwaliteit, diversiteit en kwantiteit aan micro-organismen in de natuur in zijn algemeenheid sterk afgenomen. Herstellen van het evenwicht is meer dan alleen maar een extract gebruiken. Compostextract ondersteunt slechts de natuurlijke processen.

Op precies dezelfde manier worden wij mensen door de micro-organismen op onze huid beschermd tegen infectieziekten. Onze huid biedt woonruimte en voedsel aan gunstige micro-organismen in ruil voor bescherming tegen ziekteverwekkers, net zoals planten dat doen.Het wanneer en waarom van compost-thee gebruik De gangbare landbouwchemicaliën hebben een dodelijk effect op het microleven dat juist de gewasgroei kan stimuleren.

Compost-thee daarentegen, verrijkt het microleven in de bodem en op het gewasoppervlak. Bij geregeld gebruik van goede compost en compost-thee, ontstaat er mettertijd een gemeenschap van gunstige micro-organismen in de bodem en op het gewasoppervlak, die de gewasgroei stimuleren. Onder de voordelen van het gebruik van compost-thee horen: Rond plaatsen op het gewas, waar infectieziekten zouden kunnen binnendringen, leven micro-organismen. Chemische bespuitingen maar ook luchtvervuiling onderdrukken of doden de organismen (epifytische microben) die van nature op de planten groeien. 

Door compost thee toe te passen kunnen deze plaatsen weer worden ingenomen door gunstige organismen. De pathogenen krijgen daardoor minder kans om zich te vestigen het aanwezige voedsel op het gewasoppervlak wordt door gunstige organismen opgebruikt, waardoor pathogenen daar geen voedsel vinden in de thee zijn voedingsstoffen die direct door de plant kunnen worden opgenomen er is ook voedsel voor de micro-organismen in de thee aanwezig door het stimuleren van
gunstig microleven aan de bodem en op het gewasoppervlak, wordt daar het vermogen vergroot om voedingsstoffen vast te houden en om te zetten in een vorm die opneembaar is voor het gewas, en worden plantenafval en giftige stoffen sneller afgebroken de menselijke voedingswaarde van het gewas wordt verhoogd de blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen wordt verminderd het negatieve effect van landbouwchemicaliën op het microleven in de bodem wordt verkleindde hoeveelheid landbouwchemicaliën en de daarmee gepaard gaande kosten gaan omlaag het hergebruik van bedrijfsafval wordt gestimuleerd, de vraag naar ruimte voor vuilstortplaatsen neemt af de gewasgroei wordt gestimuleerd.
Hoe optimaler de kwaliteit van de gebruikte compost-thee is, hoe meer van deze voordelen merkbaar zullen worden.

  • Door anaërobe omstandigheden in de compost of de thee, kunnen er gifstoffen ontstaan die de kwaliteit van de thee doen dalen en daardoor voor gebruik ongeschikt maken. Er zijn twee redenen om compost-thee te gebruiken, ze sluiten elkaar zeker niet uit:
  • Compost-thee kan gebruikt worden om het gewas mee nat te maken om:gunstige micro-organismen op het gewasoppervlak te voeden, waardoor het natuurlijk ziektewerend vermogen toeneemt en zo het gewas beschermd wordt tegen pathogenen als bladvoeding.
  • Compost-thee kan gebruikt worden als bodem-aangieting om een biologische barrière, een zogenaamde biofilm, rond de wortels op te bouwen minerale en organische voedingsstoffen voor de plantengroei aan te brengen. De biologische barrière dient er voor om de wortels te 
  • beschermen tegen mogelijke ziekteverwekkers.

Wat is CompostXtract?