Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Is er ook compostthee voor particulieren?

Ja, we hebben ook speciale pakketten voor particulieren.

Wat is Plant Nurish?

Plant Nurish is een compostthee pakket.

Hoe zit dat nu met compost? Wat is humus en wat niet?

Nou kijk het zit zo. Goede compost wordt van verschillende materialen gemaakt. Sommige zijn houtig en andere groen. Dan zit er ook nog mest in en een gezonde dosis klei. Klei..?! Ja want het is natuurlijk de bedoeling dat de compost gehumificeerd wordt. Dat er een klei-humus complex ontstaat dat lekker korrelig is. Dat is dan weer goed voor de structuur van de grond.

Goede gehumificeerde compost herken je aan de korrelige structuur en de vochtigheid. Het is altijd lekker vochtig, een beetje bruin en nooit zwart en ruikt goed. Er blijven ook geen bruine of zwarte strepen in e handen over als je er eens goed in knijpt en dan je handen rustig schoon veegt. Niet gehumificeerde compost herken je door het zanderige of stoffige uiterlijk. Vaak is die ook zwart. De proef op de som is makkelijk. Neem een hand vol en gooi die in de lucht met een matige wind. De gehumificeerde compost valt loodrecht naar beneden. Het net gehumificeerde product waait weg op de wind. Zorg er voor dat u niet met u gezicht in de wind staat. Fijne stof deeltjes branden onaangenaam in de ogen...!

Wat zit er in compost aan leven?

Het streven van compost maken is om een huis voor de microscopisch kleine plantjes en diertjes te maken. Dat is de humus. Dat is als een stad waar al die wezentjes in leven. Feitelijk zijn zij de humus...! Als je een korreltje humuscompost onder de microscoop zou bekijken dan zie je eigenlijk alleen maar een grote diversiteit van die kleine plantjes en diertjes. Deze nu zijn verantwoordelijk geweest voor de transformatie van de bladeren, takken, groenteresten, mest, thee en koffiezakjes waarvan de compost gemaakt wordt. Tijdens dat proces heb je bacteriën nodig om de stikstofhoudende, meestal groene, materialen om te zetten. Voor de houtige materialen komen schimmels om de hoek kijken. Die breken dat af.

Er zit nog veel hout in mijn compost. Is dat goed?

Hout in compost kan geen kwaad als je dat onder bomen en struiken aanbrengt. Voor de groente teelt is dat ongewenst omdat daar vaak in rotatie wordt gewerkt en dan kunnen houtige delen al snel in de weg zitten. Voor compost thee of extract ligt dat anders. Als je dus een compost met houtige delen hebt dan is die eigenlijk nog niet klaar voor gebruik. Die is nog niet rijp. Nog niet helemaal gehumificeerd. In rijpe humuscompost is het hout verdwenen. Omdat schimmels het hout afbreken zie je de soorten die dat doen niet meer terug in rijpe compost. Andere schimmels gaan dan weer verder om de restjes voedsel te gebruiken. De houtafbrekers zijn er dan nog wel. Hun sporen zijn er nog maar de schimmel zelf heeft geen werk meer, het hout is tenslotte op, en gaat rusten als spore. Totdat er betere tijden komen, hout dus, en dan kiemen ze weer en doen hun werk.
Compost thee compost moet vrij van dat houtige materiaal zijn. Die moet rijp zijn.

Waarom is het belangrijk om dit te weten?

Nou er wordt zoveel over dominantie van schimmels of bacteriën gesproken dat het nuttig is te weten waar het om draait. Als de houtafbrekende schimmel klaar is met zijn werk dan is de compost rijp. De schimmel maakt nu sporen en wacht zo op betere tijden. Deze sporen wil je natuurlijk in de grond hebben onder fruitbomen. Daar kunnen ze nuttig werk doen in het afbreken van houtig strooisel en andere resten. Daarom heten ze saprofyten; organische stof afbrekers. 

In je bomen of struiken wil je op het blad weer andere schimmels hebben. Dat zijn de soorten die met kwalijke organismen kunnen concurreren en hun het leven aardig zuur kunnen maken. Dat zijn voornamelijk predatoren of parasieten maar ook wel symbionten.
Als je nu dus veel houtig materiaal in de compost hebt en die dus niet rijp is, en dan thee gaat brouwen dan is de kans groot dat je zowel de houtafbrekers, de saprofyten, en de predatoren op het blad krijgt tijdens een bladbespuiting. Dat kan op zich niet zoveel kwaad, alhoewel er wel een paar bezwaren aan kleven waar we later op terug komen. Ze zullen elkaar echter voor voedsel beconcurreren en dat is nu net niet wat je wil.
Het is daarom makkelijker en doeltreffender om de sporen daar te brengen waar je ze wil hebben, Dan zullen die sporen kiemen waarvoor het voedsel aanwezig is en de omstandigheden goed zijn. Dat geeft rust en is veel doeltreffender omdat dit zo ook natuurlijk gaat.

Wat is het verschil tussen een brewer en xtractor?

In een thee brewer volgens de eerste 4 generaties wordt er compost of los, of in zakken of manden in de tank geplaatst. De organismen die door beluchting/beroering dan uit de compost komen worden dan vervolgens gevoed met makkelijk opneembare voedingstoffen zodat ze zich heel snel kunnen vermeerderen. Afhankelijk van het doel wordt er tussen de 18uur en 6 dagen gebrouwd. Dat doel wordt bepaald door de behoefte om of veel bacteriën of veel schimmels te hebben.
Maar er kleven een paar problemen aan deze methode. Doordat de compost of los of in een omhulsel wordt geplaatst komen nooit alle plantjes en diertjes vrij van de compost. Als de compost vrij in de tank zit dan ligt het grootste gedeelte op de bodem van de tank. Als het in manden zit dan zit het meeste gewoon ook na afloop van 6 dagen nog gewoon in de mand of zak. Maar dat is wel het huis van de diertjes en plantjes en die verlaten hun huisje niet zomaar. Daar komt meer voor kijken.

De 5de generatie NurishR Xtractor bied uitkomst waar andere generaties falen. Omdat de lucht door de filter buis omhoog gestuwd wordt en steeds weer gerecirculeerd wordt komen alle diertjes en plantjes los van de compost. Hierdoor wordt de diversiteit veel groter dan in een brouw waar, door de grote hoeveelheden voedsel en onvolkomen extractie de aantallen weliswaar groot kunnen zijn maar de diversiteit beperkt.
Het is voor de grond natuurlijk van groot belang om een zo groot mogelijke diversiteit te hebben. Dat wordt met de Xtractor bereikt. Omdat er uitgekiend voedsel wordt gebruikt vindt er ook geen selectie van de happy few plaats waarbij een klein aantal groepen de buit onderling verdelen en de rest in de kou laten staan, zoals dit in een brewer gebeurt.

Hoe kan ik een SFW analyse laten nemen?

U kunt contact met ons opnemen. Wij zorgen ervoor dat het monster bij u opgehaald wordt en naar het laboratorium wordt gebracht. U wordt hierin volledig ontzorgd.

Wat is bodemleven?

Bodemleven is een goede combinatie van micro-organismen, van onder ander: bacteriën, schimmels, protozoa, nematoden en mycorrhizae.

Hoe lang duurt een SFW analyse?

Dit duurt ongeveer 2 weken. Zodra de uitslag bekend is, neemt onze adviseur direct contact met u op om deze uitslag te bespreken.

Wat kost een analyse?

Neem voor actuele prijsinformatie contact met ons op.