Voor een gezond resultaat

Voor een gezond resultaat

Voor een gezond resultaat

De afgelopen decennia hebben wij ons laten leiden door de toepassing van kunstmest (minerale meststoffen verpakt in zout), chemische bestrijding (symptoombestrijding ). Wij van de GezondGroep hebben daar een andere gedachte over!

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat er meer balans ontstaat door de natuurlijke aanpak voor de bodem, plant en mens? Wij hebben de afgelopen jaren ervaren dat er een balans mogelijk is door een aantal zaken te combineren. Ons streven: "voorkomen is beter dan genezen"!

De GezondGroep staat voor:

  • de filosofie van Regeneratie (MensGezond)
  • de onderbouwing met heldere feiten hoe dit mogelijk is (GrondGezond)
  • de natuurlijke balans in de volle grond, potgrond en substraat (Grondgezond)
  • de belangrijke invloed van verlevendigd water (WaterGezond)

Op onze planeet hebben wij de grond gebruikt voor de productie van onze voeding. Onze voorouders wisten veel van de kracht van de planten, die voor ons als mens geschikt zijn.

Wij van de GezondGroep zijn van mening dat als je energie aan de bodem onttrekt voor het kweken van een gewas, dat je dat ook weer moet herstellen voor je aan de volgende teelt begint.

Een heel belangrijk onderdeel in dat onderhoud is bijvoorbeeld het in stand houden van het organische stofgehalte in de bodem. Het organische stofgehalte is de brandstoftank voor uw bodemleven. Maar er zijn nog vele aspecten, die meespelen om die energiebalans te handhaven.

Hebt u vragen of opmerkingen? Wij horen graag uw reactie.

Voor een gezond resultaat