Privacyverklaring AVG

Privacyverklaring AVG

Privacyverklaring AVG

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

GezondGroep VOF, gevestigd aan de Steltloper 14, 2693 AE 's-Gravenzande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bianca Duijvesteijn is de Functionaris Gegevensbescherming van GezondGroep VOF. Zij is te bereiken via bianca@gezondgroep.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

GezondGroep VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

GezondGroep VOF verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gezondgroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GezondGroep VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

GezondGroep VOF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GezondGroep VOF) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GezondGroep VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens > 1 jaar

GezondGroep VOF verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GezondGroep VOF gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen.

Google Analytics

GezondGroep VOF maakt gebruik van Google Analytics om het verkeer naar onze website te analyseren. De verzamelde informatie wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken hiervoor verwerken we IP adressen van website bezoekers. Wij vragen hiervoor expliciet toestemming middels een cookie banner. Indien u geen toestemming hiervoor geeft, zullen wij deze ook niet verwerken.

Facebook Pixel

GezondGroep VOF gebruikt de Facebook pixel en tracking cookies voor promotionele doeleinden. De gegevens die Facebook en Google voor ons bijhouden kunnen wij analyseren. Daardoor weten wij in welke van onze producten of diensten je geïnteresseerd bent en je later Facebook-berichten en -advertenties te kunnen laten zien over onderwerpen die je interessant vindt. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden geanonimiseerd geanalyseerd. Wij krijgen van Facebook en Google geen informatie over jouw bezoek aan andere websites dan die van ons. GezondGroep VOF krijgt uitsluitend op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau data terug van Facebook en Google. Facebook en Google zijn zelf gerechtigd om de gegevens op een beveiligde manier door te geven aan derde partijen. Voor het plaatsen van de Facebook pixel en tracking cookies vragen we je vooraf uitdrukkelijk om toestemming te geven, omdat hiermee jouw internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd (tracking).

Op de (persoons)gegevens die door Facebook en Google worden verzameld en gebruikt, zijn de privacyverklaringen van Facebook en Google van toepassing. GezondGroep VOF heeft daar geen invloed op. Als je wilt weten welke gegevens Facebook en Google over je verwerken dan adviseren wij je de privacy statements van deze partijen te raadplegen. Facebook en Google zijn aan te merken als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Uw recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GezondGroep VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gezondgroep.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. GezondGroep VOF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GezondGroep VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@gezondgroep.nl.

Onze contactgegevens

www.webshopgezondgroep.nl en www.gezondgroep.nl
Steltloper 14, 2693 AE 's-Gravenzande, 06-16483270