Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Hoe lang duurt een vitaliteitsmeting?

Een vitaliteitsmeting inclusief consult duurt ongeveer 1 uur.

Wat kost een vitaliteitsmeting?

Een meting kost € 75,- incl. BTW.

Krijg ik dit vergoed via de verzekering?

Helaas wordt de vitaliteitsmeting niet vergoed door de verzekering.

Hoe vaak moet ik een vitaleitsmeting laten doen?

Na de eerste meting komt u meestal terug met ongeveer 6 tot 8 weken, daarna is het afhankelijk van hoe u in balans bent. Als u redelijk in balans bent, adviseren wij u ongeveer 4 metingen per jaar te doen, om te kijken hoe u, uw lichaam het beste in balans kunt houden.

Wat kan ik doen om van mijn vermoeidheid af te komen?

Het beste is om een vitaliteitsmeting te doen. Hier zien we hoe laag het energieniveau is en waardoor dit komt. Daarna kunnen we persoonlijk gaan kijken hoe we het lichaam van deze vermoeidheid af kunnen helpen. Bij veel mensen kan Alpha 20C erg goed helpen. Dit stookt het vuurtje van het lichaam weer op.

Bevatten de producten van Sunrider gluten?

Alleen Vitashake, Fibertone en de Sunbars bevatten gluten. De overige producten zijn glutenvrij.

Zit er in de tandpasta van Sunrider fluoride?

In de Sunsmile tandpasta zit geen fluoride, geen natriumlaurysulfaat, geen natriumhydroxide en geen kunstmatige zoet- en kleurstoffen. Het is bereid met zuiveringszout, natuurlijke enzymen en kruidenextracten zoals neemolie en pepermuntolie. Het heeft een frisse muntsmaak met natuurijke ingrediënten voor een zachte reiniging van uw tanden en tandvlees.

Mag ik een vitaliteitsmeting doen met een pacemaker?

Wij adviseren geen meting te doen met een pacemaker.

Wat doen jullie met de AVG?

GezondGroep VOF GezondGroep VOF, gevestigd aan Marie Curiestraat 31 2691 HC 's-Gravenzande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.webshopgezondgroep.nl en www.gezondgroep.nl, Marie Curiestraat 31 2691 HC 's-Gravenzande 0174-244166
Bianca Duijvesteijn is de Functionaris Gegevensbescherming van GezondGroep VOF. Zij is te bereiken via bianca@gezondgroep.nl

GezondGroep VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

GezondGroep VOF verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gezondgroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

GezondGroep VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

GezondGroep VOF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GezondGroep VOF) tussen zit. 

GezondGroep VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:  persoonsgegevens > 1 jaar 
GezondGroep VOF verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
GezondGroep VOF gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GezondGroep VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gezondgroep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. GezondGroep VOF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...
GezondGroep VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@gezondgroep.nl.