Het GrondGezond-systeem

Het GrondGezond-systeem

Het GrondGezond-systeem

Bodemleven

Door de combinatie van intensief telen, chemie en regelmatig ontsmetten verliest de teeltbodem zijn natuurlijke kracht. Een groot deel van deze kracht wordt in de natuur gecreëerd en onderhouden door een evenwichtig bodemleven.

Het GrondGezond-systeem

Door toepassing van het GrondGezond-systeem wordt de natuurlijke kracht beheersbaar teruggebracht in de teeltbodem.

Het GrondGezond-systeem is gebaseerd op het natuurlijker telen en is een combinatie van diensten en producten. Het uitgangspunt hierbij is: 'biologie waar kan en chemie waar moet'.

Het succes

Het succes van het GrondGezond-systeem wordt hoofdzakelijk bepaald door de werkwijze en de opvolging ervan.

Werkwijze

  1. Informeren en maken van goede afspraken
  2. Analyses historische & huidige situatie
  3. Maken van plan van aanpak
  4. Uitvoeringstraject & begeleiding
  5. Monitoring met speciaal programma