Werking

Werking

Werking

Door de combinatie van intensief telen, chemie en regelmatig ontsmetten verliest de teeltbodem zijn natuurlijke kracht. In de natuur creëert en onderhoudt een evenwichtig bodemleven deze kracht voor een groot deel.

Analyse

Het is mogelijk om bodembiologie in getallen om te zetten door onder andere de biomassa van bacteriën en schimmels te meten. Getallen zijn duidelijk, gemakkelijk met elkaar te vergelijken en geschikt om veranderingen tijdens de teelt in de gaten te houden.

De bodemvoedselwebanalyse - het meten van verschillende onderdelen van het bodemleven - is ontwerpen door dr. Elaine Ingham van Soil Foodweb Inc. Oregon USA en gebaseerd op de meest nauwkeurige biomassabepalingen die beschikbaar zijn. De analyse levert een verzameling cijfers op die cruciaal zijn om de bodembiologie te kunnen sturen. Op basis van de cijfers en inzichten zijn er per gewas en klimaat (seizoen) streefwaarden bepaald.

Bodemlevenbeheer

Bodemleven is de onzichtbare kracht. Micro-organismen in de bodem kunnen veel voor de teler doen en verminderen de noodzaak voor de inzet van chemicaliën, zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Micro-organismen in de bodem kunnen enorm bijdragen aan bijvoorbeeld de voeding van gewassen. Hierdoor kan bij voldoende aantallen micro-organismen, de noodzaak tot bijmesten met kunstmest flink worden gereduceerd.

Het bodemleven voorziet het gewas van voeding. Bacteriën en schimmels, de primaire organismen in de ondergrondse voedselketen, zitten vol met voedingsstoffen zoals stikstof. Sommige bacteriën zijn gespecialiseerd in het vrijmaken van deze voedingsstoffen, die anders onbereikbaar blijven voor de planten. Op deze wijze komen er vele voedingselementen beschikbaar uit het organische materiaal.

Goed compost

Voor een goed bodemleven is ook het doseren van goed compost van belang. Goed compost bestaat uit natuurlijk afgebroken organisch materiaal waar gedurende het composteringsproces een grote variëtiet aan micro-organismen in groeien. Het bereiden van goed compost vraagt vakmanschap. Indien slechte kwaliteit compost wordt gebruikt, heeft dat direct invloed op de groei en gezondheid van het gewas.

Compost van goede kwaliteit is onder zuurstofrijke omstandigheden gemaakt, waarbij de afbrekende organismen voortdurend voldoende zuurstof tot hun beschikking hadden. Onvoldoende zuurstof tijdens het composteren levert stoffen op die giftig zijn voor het gewas.

Goede compost is herkenbaar aan een kruimelstructuur en bevat geen herkenbare structuren van uitgangsmateriaal, maar wel heel veel gunstige micro-organismen. Het ruikt een beetje zoetig naar bosgrond. De kleur is donkerbruin en niet zwart.

Bodem als gezonde motor

Naast goede compost zijn er ook goedwerkende middelen nodig voor een gezonde bodem en plant.

GrondGezond ontwikkelt en produceert deze middelen die allen uit 100% natuurlijk grondstoffen bestaan, zonder gebruik te maken van industriële restproducten.

De bodem is één groot energiesysteem, waarin zonne-energie wordt opgevangen en vervolgens gebruikt om een heel netwerk van biologisch leven te onderhouden en te laten groeien. Een goed bodemleven heeft een aantoonbaar positieve uitwerking op de chemische- en fysische eigenschappen van de bodem. Zo geeft het gebruik van uitgebalanceerde natuurlijke voeding in combinatie met goed compost een duidelijk positieve verandering van de chemische voedingssamenstelling van de bodem. Daarnaast verbeteren de drainage, de beluchting en het watervasthoudende vermogen van de bodem aanmerkelijk met deze aanpak.

Verhoging ziektewerendheid

Een goed bodemleven verhoogt ook de weerstand van de bodem tegen ziekten. Een gevarieerd bodemleven geeft minder kans op ziekten. Schimmels bijvoorbeeld, maken de bodem ziektewerend door actief ziekteverwekkers uit te schakelen en daarnaast als voedsel te dienen voor ander bodemleven. Schimmels vormen ook een fysieke barrière voor ziekteverwekkers. De meeste nematoden zijn niet schadelijk maar zelfs zeer nuttig. Zij eten schimmels en bacteriën, en maken voeding beschikbaar voor plantopname.

Ook voorziet een goed bodemleven de planten van allerlei groei- en weerstandstoffen. Met andere woorden: alleen met een goed bodemleven mag je verwachten dat je redelijk probleemloos een goede teelt realiseert met hoge opbrengsten van goede kwaliteit.

GrondGezond Basis

Om de balans in de bodem weer terug te brengen is GrondGezond Basis een onderdeel van het GrondGezond-systeem. Meteen na het ontsmetten kan de bodem uit evenwicht zijn geraakt. Normaal gesproken, in natuurlijke omstandigheden, zijn er bijvoorbeeld 50 tot 100 wormen per m2. Na het ontsmetten is er niets meer. Het bodemleven moet weer op gang worden gebracht.

Om te bepalen wat de gesteldheid is van een bepaalde bodem, wordt er een grondmonster gestoken en onderzocht door SoilBioLab. De analyse hiervan dient als nulmeting.

Een aantal jaren geleden werden er nog wormen uitgezet om het organische materiaal om te zetten in humus(uitwerpselen). Maar in de kas duurt het te lang voordat wormen het organische materiaal hebben omgezet. Nu versnellen we dit proces door producten van GrondGezond toe te voegen.

In bodems waar jarenlang veel voedingstoffen gebufferd zijn, heerst een onbalans. Door de behandeling met GrondGezond Basis, komen de voedingsstoffen in de bodem weer vrij voor benutting door de plant.

Begeleiding en advies

Het GrondGezond-systeem levert maatwerk. In de natuur is nu eenmaal niets 'standaard'. De mate van succes van het GrondGezond-systeem wordt hoofdzakelijk bepaald door de werkwijze en de opvolging ervan.

Adviesbureau AdNa BV, begeleidt en adviseert de kwekers bij het gebruik van het GrondGezond-systeem. Het advies begint met een analytisch onderzoek en een historisch overzicht van wat er is gebeurd op een teeltbedrijf. Daarna wordt een plan van aanpak gemaakt.

In het Monitoring Informatie Systeem (MIS) worden alle gegevens van analyses, bemestingsmonsters, drainwatercijfers en dergelijke van het teeltbedrijf verwerkt. De informatie in het MIS in tevens toegankelijk voor de kweker. Hierdoor kan optimaal worden ingespeeld op de veranderingen in de teeltbodem.

Kwaliteit en hogere productie

De gebruikers van het GrondGezond-systeem hebben goede resultaten behaald. Zo is het gebruik van kunstmest sterk verminderd en wordt de chemische gewasbescherming gefaseerd afgebouwd. De productie is toegenomen door een hogere teeltsnelheid en minder uitval. De betere kwaliteit van de gewassen heeft ook tot hogere middenprijzen geleid.