110% water

110% water

110% water

Water is meer dan de formule H2O, een dorstlesser, een oplosmiddel. Je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Als we iets willen weten over de kwaliteit van water, wordt er doorgaans alleen informatie gegeven over de samenstelling: of het helder is of niet, welke (verontreinigde) stoffen er al dan niet in voorkomen, enzovoorts. Er wordt gekeken op het niveau van de materie, van moleculen en scheikundige reacties.

Je kunt echter ook op een andere manier naar water kijken, naar de energie of de informatie die het in zich draagt. Door naar de energie te kijken in plaats van naar de materie kan in laboratoria aangetoond worden dat water dat direct uit de bergen komt een hogere energie en informatie in zich heeft die heilzaam zijn voor de gezondheid. Het water verliest deze kwaliteit echter als het via rivieren en leidingen uiteindelijk bij ons uit de kraan komt.